Pravidla pro vstup do klubu

Možnost být členem našeho klubu mají všichni kdo se pro vstup sami

dobrovolně rozhodnou a jsou ochotni respektovat naše jednoduchá pravidla.

Aktivace účtu bude provedena pouze u těch kteří si vyplní formulář a zašlou příspěvek.

Všechny další budou vymazány, takže je ani nevyplňujte pokud nemáte v úmyslu

být členem klubu.

Žádné složitosti nevedeme a pouze se snažíme aby byla dobrá parta lidí kteří se chtějí

scházet a to se nám již řadu let daří. Díky tomu že nejsme velký klub, tak se mezi sebou všichni

známe osobně, navštěvujeme se i v soukromí a během roku se dělají vyjížďky i třeba jen s několika

auty po okolí když se pár lidí domluví a využije pěkné počasí. Během roku se sjíždíme na

pravidelných srazech jak je uvedeno v plánu akcí.

Běžně se stává že se lidé přijedou podívat na sraz a už v klubu zůstanou. Věkové hranice nemáme

a ani bydliště není rozhodující. Máme člena i na Slovensku a dokonce člena nejen bez auta, ale

dokonce i bez řidičského průkazu protože je přítel náš a cabrioletů.

Dobrovolný příspěvek kterým je podmíněno členství v klubu je použit pouze na financování

této webové stránky, samolepek které necháváme vyrobit na naše srazy, klubové samolepky

na auta a pod RZ, pokud by po nás chtěli v kempu zálohu na pořádání srazu a hlavně k nákupu

dárků pod stromeček na našich pravidelných Cabriovánocích, které děláme pravidelně v polovině

června, což je největší položka vůbec.

Cabriovánoce jsou tedy odkázané na počet členů. Pokud finance nebudou, nebudou ani Vánoce,

protože sedět u stromku a nevidět děti rozbalovat dárky snad ani nemá význam.

Na nic jiného nebudou peníze použity a využijí se pouze na fungování klubu,

a ani nikdo z lidí kteří pořádají naše akce nechtějí a nedostávají finanční podporu

například na benzín. Dělají to pro klub a své přátele.

Ochota, soudržnost a dobrá parta je to co nás drží pohromadě a bez toho by klub nebyl.

Pokud se tedy pro členství rozhodnete, jsou jen dvě věci které je třeba udělat.

Na našich stránkách vyplníte všechny kolonky v přihlašovacím formuláři a odešlete jej.

Pozor změna čísla bankovního účtu od 27.7.2022

Na číslo našeho účtu :  2602269866/2010 zašlete částku 400,- Kč.

Po připsání peněz na náš účet vám bude potvrzeno členství v klubu mailem

a tím se stáváte členem. Toto platí pro všechny nově příchozí členy.

Členství má platnost jeden kalendářní rok, tedy od 1.1.  do  31.12.

K prodloužení stačí nejpozději do posledního dne v únoru následujícího roku

odeslat opět částku 400,- Kč. a formulář už není třeba vyplňovat.

Posledním únorem končí členství všem kdo si členství neprodloužili a budou vymazáni z evidence.

Pokud bude chtít někdo prodloužit členství po 1. březnu, bude nutné znovu vyplnit přihlašovací formulář

a na účet klubu zaslat částku 600,- Kč.

Tento krok má za úkol sjednotit zasílání příspěvků na začátek roku, převodem na účet,

tak aby odpadlo dodatečné vybírání příspěvků na srazech v průběhu roku.

Vyjímka platí pouze letos, tj. v roce 2022 kdy se mění pravidla chodu klubu a dělají se

nové webové stránky, čímž se vše posunulo a termín se tím prodloužil na konec dubna.

Všichni členové získávají možnost kontrolovat toky financí klubu, pořádat srazy a akce

s pomocí klubu, mají přístup k seznamu členů se všemi daty která jsou v přihlašovacím

formuláři a členové je vyplnili a k dalším klubovým záležitostem které jsou na našem

webu veřejně nepřístupné. Při pořádání  akcí samozřejmě pro naše členy domlouváme

ubytování, stravování, parkování vozidel a další dostupné možnosti.

Nečlenové klubu budou mít možnost účasti po vyplnění přihlášky na sraz a po zaslání

nevratné zálohy vždy dle instrukcí uvedených na pozvánce konkrétního srazu.

Na závěr ještě připomenu aby jste vyplnili všechny kolonky formuláře, protože

bez kontaktu na vás není možné se s vámi spojit. Bydliště postačí město/obec

a datum narození stačí pouze rok narození.

Závěrem ještě jednou požádám aby jste nevyplňovali přihlašovací formulář

pokud nechcete být členy. Pouze tím přiděláváte práci nejen sobě,

ale i nám a výsledkem bude smazání.

 

Za Cabrioklub ČR – Miroslav Bašek