Základní informace o vzniku a chodu Cabrio Klubu ČR

Cabrioklub ČR vznikl k počátku roku 2022 jako neoficiální skupina přátel se zálibou v cabrioletech.

 

Všichni se mezi sebou osobně známe a jako přátelé se navštěvujeme v soukromí a již dlouhá léta se scházíme i na pravidelných srazech ke kterým využíváme pohostinnosti kempů a společně navštěvujeme zajímavá místa po celé ČR.

 

Pro vysvětlení jak je možné že se scházíme léta a při tom vznikáme k počátku roku 2022 se musím vrátit trochu do minulosti. Část našich členů byla součástí velkého klubu který čítal více jak sto vozidel a po neshodách v klubu se tito členové rozhodli odejít a založili si vlastní klub kde postupně začalo převládat více osobní přátelství mezi lidmi než cabriolety a tím klub získal velmi dobrou partu lidí, která přervává dodnes.

 

Tento klub byl v roce 2012 zaregistrován pod názvem Cabrio Klub ČR v AČR. Poslední dva roky se vedly diskuze o odvádění části členských příspěvků do AČR. Nikdy jsme nebyli výdělečný klub a z odvádění těchto poplatků nám nevyplívaly žádné výhody a pouze naši členové odváděli peníze do cizí kasy.

 

Tedy přesněni jedna viditelná výhoda byla a to že v názvu mohl figurovat dovětek „v AČR“.V minulém roce 2021 se všichni členové klubu dle stanov rozhodli nezaplacením členského příspěvku na rok 2022 ukončit členství v Cabrio Klubu ČR v AČR.

 

Vzhledem k tomu že jsme všichni osobní přátelé a i nadále se chceme scházet, budeme do budoucna pokračovat v osobních návštěvách, náhodných výjezdech, ale i srazech pouze jako neoficiální skupina s názvem Cabrioklub ČR a již nebudeme používat koncovku „v AČR“ dle zásady že nechceme používat to na co nepřispíváme.

 

Máme připravené nové logo, samozřejmě budou i nové samolepky pod RZ a na okna našich vozidel. Tyto webové stránky patří nám, platíme si je, takže je budeme nadále využívat stejně jako s nimi propojený Facebook.

 

Samozřejmě je vítán každý pohodový človíček do naší patry a většinou se k nám přidá někdo kdo se za námi přijel pouze podívat na sraz a zjistil že je mu mezi námi dobře. Pochopitelně ze srazů nikoho nevyháníme i kdyby se přijel jen podívat, ale ani nikoho  nenutíme aby s námi zůstal v naší partě.

 

Je to každého svobodná volba stejně jako že naše volba je že nemusíme přijmout každého i když toto se ještě nestalo. Vzhledem k tomu že nejsme nikde registrováni, marně zde budete hledat úřední slova jako spolek, předseda, stanovy, členský příspěvek a podobné úřední názvy. Nic takového již nebude používáno a časem se určitě nějaká nová pojmenování ustálí.

 

Vše je založeno na dobrovolnosti, důvěře party přátel a tom že naši lidé vědí že aby jsme mohli udělat pro děti Cabrio Vánoce a nakoupit jim dárky, zaplatit tuto stránku na webu, nebo pro nás nechat vyrobit zmíněné samolepky jsou bohužel nutné peníze. Stejně tak organizování setkání a srazů musíme z něčeho financovat. V tomto ohledu se nejedná o velké částky a musím říci že za čas a nebo spálené palivo při projíždění tras společných spanilek a osobním domlouvání na místech konání si nikdy organizátoři nevezmou ani korunu a dělají to pro své lidi v klubu.

 

Účelem pro nás je pouze společné setkávání přátel, nikoli získávání a hromadění financí, takže je třeba získat podporu jen na to co se vrátí zpět našim členům v jiné formě. Na druhou stranu je nutné říci, že pokud na něco nebudou finance, tak se to prostě nemůže udělat. V tomto duchu se od  roku 2022 zásadně změní jak organizace klubu, srazů i financování.

 

Podrobnější informace o možnosti a podmínkách vstupu mezi nás naleznete pod odkazem „Pravidla pro vstup do klubu“.

 

Smíme pouze požádat jestli na tyto věci sami dobrovolně přispějí na společnou hromádku a pak se s námi budou dívat na rozzářené oči dětí když v červnu u vánočního stromku rozbalují dárky na našich tradičních Cabrio Vánocích a ani lidé kteří přijeli v minulých letech jen na návštěvu nikdy neodešli bez dárků. Pro přispívající bude na oplátku zajišťováno ubytování jako to bylo dříve a sami si pouze v kempech potvrdí chatky na svá jména. Všichni ostatní, návštěvníci a hosté tuto výhodu mít nebudou.

 

Samozřejmě nadále platí že naši lidé budou mít pravidelnou kontrolu na tím kam a za co se jejich peníze daly. Tyto změny mají za úkol vše maximálně zlevnit a zjednodušit jak pro členy, tak pro organizátory. Věřím že tyto řádky přinesly základní informace o fungování klubu. Podrobněji k pravidlům je věnováno ještě několik řádků v pravidlech pro vstup do klubu.

 

Na naše akce budou vždy na Facebooku upozornění a všechny potřebné informace ke srazům naleznete vždy přibližně měsíc před konáním v podrobné pozvánce zde. Jedinou možností přihlásit se na sraz je přihlašovací formulář který je na konci každé pozvánky.

 

Komu by snad chyběly jakékoliv odpovědi, stačí zaslat dotaz, zavolat a nebo se za námi přijet podívat.

 

Přejeme všem přátelům ať se i nadále scházíme jako v minulých letech.

 

Miroslav Bašek

mob: 724 275 583

mail: cabrioklub.cr@seznam.cz