Stanovy a registrace v AČR

Ztráta dat na našem webu po vyhoření uložiště ve Francii nás připravila o vše co zde bylo prezentováno.Nezávisle na tom se vedení našeho klubu rozhodlo že spolupráce s AČR která spočívá pouze v každoročním odvádění peněz do kasy AČR,ale není zde žádná protihodnota,není pro náš klub přínosem,ale zbytečně zatěžuje náš rozpočet a proto od roku 2022 tato spolupráce skončí.

Nebudu vás zatěžovat podrobnostmi že stanovy AČR jsou nastavené tak že se prakticky nedá odejít stejně jednoduše jako šlo vstoupit a že odchod by nás stál dalších několik tisíc plus úřadování.

Po zvážení odpovědí z AČR na naše dotazy a všech možností byla zvolena cesta jak jsme informovali naše členy na prvním letošním srazu v Lužanech,že od roku 2022 již nebudeme figurovat “ pod AČR“  .Pozornější si možná všimli že již nyní je logo i název upraven,ale pro tento rok máme poplatky do AČR zaplaceny,takže je to spíše jen kosmetická úprava.Vzniknou nové stanovy které bylo také zapotřebí změnit a pochopitelně bude i nový účet v bance.Pro členy se změní název klubu,logo klubu,takže i samolepky které používáme necháme udělat nové.Poplatky budou chodit na nový účet,ale zásadní rozdíl nastane v tom že veškeré prostředky budou již využívány pouze na chod klubu a pro naše členy.Ukončení členství v původním klubu a členství v novém klubu nemusíte nijak řešit,protože dle stanov členství v původním klubu končí nezaplacením členského příspěvku na další rok a nové členství začíná zaplacením čl.poplatku do nového klubu.Podrobnější informace budou v nových stanovách na kterých se pracuje.

S těmito změnami jsme investovali i do nových webových stránek aby byly lákavější pro oko a nepůsobily stroze jako informační kanál.V tuto chvíli má grafik připraveny podklady nového vzhledu a nové logo které vejdou v platnost s novým klubem.

Napravím jestě absenci kontaktů na vedení klubu.

Předseda  klubu  :  Michal Jiroušek ,  mob: 608 770 178 ,  mail:   jirousek.michal@seznam.cz

Místopředseda klubu : Miroslav Bašek , mob: 724 275 583 , mail: miroslav.basek@seznam.cz