Jak se stát členem Cabrio klubu

Následující řádky jsou pozůstatek z dob minulých a pouze vytvářejí obrázek fungování našeho klubu.

Od roku 2022 se zde budou nalézat aktuální informace ke vstupu do klubu,prodloužení člensví na další rok

a nové stanovy.

Nicméně je to obrázek o fungování našeho klubu který nemáme v plánu měnit.

 

Vážený návštěvníku. Poslední dobou se setkávám s dotazy návštěvníků našich akcí, zda se mohou zúčastnit těchto akcí, když nejsou členy klubu. Informace, kterou dostali (ne od členů našeho klubu) zněla, že jsme uzavřený klub a že pokud nejsou členy našeho klubu, tak na tyto akce nemají přístup. Ten, kdo takové hry rozehrává, by se měl nejdříve přesvědčit o pravdivosti svého tvrzení a teprve potom něco hlásit do světa. Z tohoto důvodu prohlašuji, že tyto informace jsou nepravdivé a zavádějící. Všechny akce pořádané občanským sdružením “Cabrio klub ČR v AČR“  jsou přístupné každému bez rozdílu, zda je členem klubu nebo ne.
Pravdou je, že na našich klubových stránkách www.cabriolety.eu jsou všechna témata zpřístupněna pouze řádným (platícím) členům. Nevidím jediný důvod, proč podávat stejné informace řádným členům a návštěvníkům hlavně co se týká osobních údajů členů. Nikomu nebráníme k vstupu do Cabrio klubu, ale pouze jako řádný člen. Přivítáme každého, kdo má zájem pro klub něco dělat.
Mám se stát řádným (a tedy platícím) členem ? Tak toto rozhodnutí je jen na Vás. Samozřejmě nás potěší, pokud se pro placené členství rozhodnete, je to pro nás signál, že děláme naši práci dobře a zároveň projevem podpory dalšího fungování klubu. Veškeré takto získané prostředky jsou vynaloženy na zkvalitnění služeb pro Vás – členy Cabrio klubu. Abychom Vám usnadnili rozhodování, uvedeme některé výhody, které jsme pro platící členy připravili. Aktivně se účastnit na dění v klubu vč.hlasování. Slevu na pořádaných akcích klubu (až 50%). Být uveden v seznamu členů s možností uvedení detailního popisu a vkládání obrázků. Stahovat návody a jinou dokumentaci na klubových stránkách. Nahlížet do hospodaření Cabrio klubu. Každý řádný člen má možnost uspořádat celoklubovou akci (sraz a pod.) pod záštitou Cabrio klubu. To znamená, že po předložení plánu akce výboru Cabrio klubu ČR a jeho schválení mu bude poskytnuta ze strany klubu finanční podpora, aby nebyl nucen různé poplatky a další, co je nezbytné k pořádání akce, hradit ze svých finančních prostředků.
Pokud se pro platící členství rozhodnete,vyčkejte prosím do konce roku 2021.Před koncem roku není fér bybírat členský poplatek a také se od začátku roku 2022 budou měnit stanovy i fungování co se týká technických věcí.Ale i nadále bude platit,že pro vstup do klubu jako řádný platící člen musíte vyplnit přihlašovací formulář a zaplatit členský příspěvek.Vše bude na začátku roku 2022 nově popsáno a vysvětleno.Po splnění těchto dvou podmínek vám bude účet aktivován a vy o tomto kroku budete informováni mailem a v tuto chvíli se stáváte členem klubu.

Další podrobné informace je v tuto chvíli zbytečné popisovat a za několik měsíců zde naleznete závazné informace.

Výbor klubu.