Jak se stát členem Cabrio klubu

Následující informace jsou pozůstatek z dob minulých a v brzké době článek nahradíme aktualizací.

Nicméně je to obrázek o fungování našeho klubu.

 

Vážený návštěvníku. Poslední dobou se setkávám s dotazy návštěvníků našich akcí (naposledy “Cabrio rallye” Poděbrady, zda se mohou zúčastnit těchto akcí, když nejsou členy klubu. Informace, kterou dostali (ne od členů našeho klubu) zněla, že jsme uzavřený klub a že pokud nejsou členy našeho klubu, tak na tyto akce nemají přístup. Ten, kdo takové hry rozehrává, by se měl nejdříve přesvědčit o pravdivosti svého tvrzení a teprve potom něco hlásit do světa. Z tohoto důvodu prohlašuji, že tyto informace jsou nepravdivé a zavádějící. Všechny akce pořádané občanským sdružením “Cabrio klub ČR” jsou přístupné každému bez rozdílu, zda je členem klubu nebo ne.
Pravdou je, že na našich klubových stránkách www.cabriolety.eu jsou všechna témata zpřístupněna pouze řádným (platícím) členům. Nevidím jediný důvod, proč podávat stejné informace řádným členům a návštěvníkům. Nikomu nebráníme k vstupu do Cabrio klubu ČR, ale pouze jako řádný člen. Přivítáme každého, kdo má zájem pro klub něco dělat.
Mám se stát řádným (a tedy platícím) členem ? Tak toto rozhodnutí je jen na Vás. Samozřejmě nás potěší, pokud se pro placené členství rozhodnete, je to pro nás signál, že děláme naši práci dobře a zároveň projevem podpory dalšího fungování klubu. Veškeré takto získané prostředky jsou vynaloženy na zkvalitnění služeb pro Vás – členy Cabrio klubu ČR. Abychom Vám usnadnili rozhodování, uvedeme některé výhody, které jsme pro platící členy připravili. Aktivně se účastnit na dění v klubu vč.hlasování. Slevu na pořádaných akcích klubu (až 50%). Být uveden v seznamu členů s možností uvedení detailního popisu a vkládání obrázků. Stahovat návody a jinou dokumentaci na klubových stránkách. Nahlížet do hospodaření Cabrio klubu. Každý řádný člen má možnost uspořádat celoklubovou akci (sraz a pod.) pod záštitou Cabrio klubu ČR. To znamená, že po předložení plánu akce výboru Cabrio klubu ČR a jeho schválení mu bude poskytnuta ze strany klubu finanční podpora, aby nebyl nucen různé poplatky a další, co je nezbytné k pořádání akce, hradit ze svých finančních prostředků.
Pokud se pro platící členství rozhodnete, postupujte takto: Zaregistrujte se na stránkách a odešlete částku na náš účet č. 2501405056/2010 u Fio Banky. Člen  CabrioKlubu ČR = 300,- Kč. Členské příspěvky se platí na kalendářní rok. To znamená od 01.01. do 31.12. příslušného roku Specifický symbol: 0 variabilní symbol: rok narození do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení.