O Cabrio klubu

Vážení Cabrioleťáci …

Tímto Vás vítáme na stránkách Cabrio Klubu ČR v AČR. Dovolte, abychom Vám několika řádky přiblížili vznik, důvody a hlavně chod tohoto klubu.

Klub byl založen na počátku měsíce dubna 2012 a je určen pro všechny příznivce aut bez střech, kteří se rádi společně setkávají a pořádají společné akce (typu srazy, plesy a různá jiná setkání). Cílem založení bylo vytvořit prostředí, ve kterém se členové budou cítit, že do klubu skutečně patří, a že klub také patří jim. Jak jste si všichni určitě všimli, tak v názvu našeho klubu je dovětek „v AČR“ – což znamená, že klub byl založen pod záštitou Autoklubu ČR.

Základní koncepcí tohoto klubu, je shromažďovat členy, kteří o členství a život klubu mají opravdu zájem. Proto je zde i radikální zásada, a to, že každý člen je povinen platit řádné členské příspěvky, a to ve výši 400,- Kč na rok. Tento příspěvek se skládá ze dvou položek – 200,-Kč je za členství v AČR, kde Vám bude vystavena legitimace (kartička) na kterou jste oprávněni využívat bezplatně a to ve stanoveném rozsahu, služby poskytované AČR a jeho smluvními partnery. Zbylých 200,-Kč je určeno na chod klubu. Díky tomuto přínosu financí, chceme co nejvíce komunikovat se všemi členy o tom, co se s financemi bude dít, kam budeme investovat nebo naopak kam nikoli, vést přehledné finanční účetnictví, ve kterém bude podrobně zaznamenáno, která akce co přinesla, zda byla finančně nezávislá, vydělala nebo například musela být dotována. Z těchto výsledků pak lze konstatovat, jaké akce se budou i nadále pořádat a které ne, ale o tomto si samozřejmě budete moci rozhodnout i vy.

Pro letošní rok jsme se rozhodli jako základní a stěžejní srazy uspořádat sraz v Poděbradech, který se bude konat v měsíci květnu a na přelomu měsíců srpen/září pak sraz u Křivoklátu. Obě tyto akce budou celovíkendové. Dále pak rozhodně budeme pořádat každoroční Cabrio ples, Cabrio Vánoce (které se pochopitelně konají v měsíci červenci) a nebráníme se ani dalším menším či větším srazům, kterými můžete jejich organizací přispět i Vy.

Velice se na Vás těšíme a doufáme, že se již brzy setkáme na akcích pořádaných Cabrio Klubem ČR v AČR.

Váš Cabrio Klub ČR v AČR